Come together - actieplan tegen racisme en discriminatie!

 

Amp Football Belgium vzw steunt het nieuwe actieplan van de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF! Zeg nee tegen rasisme en discriminatie!

Hieronder kan je het nieuwsitem van op de website van Voetbal Vlaanderen terugvinden:

KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF hebben samen met een groep van 20 vertegenwoordigers uit het voetbal en met diverse achtergronden de afgelopen maanden een nieuw actieplan tegen racisme en discriminatie uitgewerkt. De basis om discriminatie en racisme krachtig aan te pakken, klinkt het unaniem.

 

 

Zo zijn er onder meer bij de KBVB een inclusiemanager, een nieuwe Diversity Board, een Nationale Kamer voor Discriminatie en Racisme opgenomen in het actieplan, en moet het melden van racisme en discriminatie een pak toegankelijker worden op alle niveaus. Voetbal Vlaanderen streeft naar “Ethiek, altijd en overal”, en beheert sinds 2018 een meldpunt om te kunnen inspelen op onethische praktijken die op en naast het terrein in de club gebeuren. Het is niet dat er met dit actieplan een nieuw meldpunt komt, maar we willen de klemtoon nog meer en nog duidelijker leggen op het melden van racisme en discriminatie.

Bent u in het kader van een voetbalwedstrijd, training of evenement het slachtoffer/getuige (geweest) van discriminatie?

Voetbal moet een feest zijn, voor iedereen en op elk moment. Uitsluiting op basis van huidskleur, religie, gender, seksuele oriëntatie, fysieke of verstandelijke mogelijkheden of andere verschillen horen niet thuis op en langs het veld. Racisme is echter een diepgeworteld maatschappelijk probleem dat jammer genoeg ook in het voetbal regelmatig de kop opsteekt. Om de komende jaren discriminatie en racisme aan te pakken, gingen we samen met Voetbal Vlaanderen en ACFF luisteren bij 20 vertegenwoordigers uit diverse gemeenschappen, die elk vanuit hun eigen ervaring betrokken zijn bij het Belgische voetbal.

“Ga op zaterdag naar een willekeurige wedstrijd kijken en je zal zien dat het team op het veld een goede afspiegeling is van onze samenleving. Weinig sporten zijn zo inclusief als voetbal. Jammer genoeg is racisme nog steeds aanwezig op en langs de velden. Maar ook binnen onze eigen organisatie ligt er nog heel wat werk op de plank om een weergave van de huidige maatschappij te zijn. Daarom hebben we al deze mensen met verschillende achtergronden samengebracht om ons te vertellen hoe we hun problemen rond racisme en discriminatie kunnen aanpakken. Met dit plan willen we tonen dat we deze problematiek heel serieus nemen en dat we het echt menen”

- Peter Bossaert, CEO KBVB

EEN VOORBEELDROL, ALTIJD EN OVERAL

Voetbal Vlaanderen wil op vlak van ethiek ondersteuning bieden aan alle Vlaamse voetbalclubs. We voeren een integriteitsbeleid, waarbij we iedereen een veilige, inclusieve sportbeleving willen garanderen. Ons voetbal moet de waarden uitdragen die in onze maatschappij belangrijk  zijn. We willen een ethisch en correct sportklimaat aanbieden aan alle leden van onze clubs.

Voetbal Vlaanderen heeft een meldpunt om praktijken die niet door de beugel kunnen te signaleren. Een Ethische Commissie buigt zich over de dossiers. Daarnaast stellen we vertrouwenspersonen aan om onethische praktijken te detecteren en ons te helpen deze op en naast onze voetbalvelden te bannen.

Uit alle gesprekken destilleerden we samen met KBVB en ACFF de essentie om de huidige situatie aan te pakken. Samen willen we voluit inzetten op luisteren, vertegenwoordigen, opleiden, meten en communiceren.

WE WILLEN LUISTEREN

De input die uit de gevoerde gesprekken kwam zijn stuk voor stuk zaken waar niemand kan en mag van wegkijken. Daarom zullen de federaties meer luisteren naar wat er leeft via het oprichten van een Diversity Board, een kritisch klankbord voor al deze heikele thema’s waarvoor we momenteel kandidaten zoeken. Om als individu of club gehoord te worden, moet je natuurlijk ook makkelijk kunnen melden. Dit kan via ons meldpunt en via de websites (meldpunten) van KBVB en ACFF. De komende maanden zal ons meldpunt nog meer in de kijker worden geplaatst.

WE WILLEN DAT IEDEREEN ZICH VERTEGENWOORDIGD VOELT

Om meteen aan de slag te kunnen gaan met vragen en bevindingen die uit het Diversity Board komen, heeft KBVB Samia Ahrouch aangeduid als nieuwe inclusiemedewerker. Zij zal het nieuwe actieplan samen met de verschillende departementen uitvoeren.

“Ik geloof sterk dat we samen kunnen werken aan een positieve cultuur die is aangepast aan de realiteit en waar diversiteit als kracht wordt gezien, zoals bij onze Rode Duivels”

- Samia Ahrouch, inclusiemedewerker KBVB

Binnen Voetbal Vlaanderen hebben we Justine Loosveldt. Zij coördineert het meldpunt en werkt het ethisch beleid van Voetbal Vlaanderen verder uit waarrond ook de nodige clubondersteuning wordt voorzien. 

“We engageren ons om een duurzame, positieve en veilige voetbalomgeving te creëren voor onze clubs en onze leden.”

- Justine Loosveldt, beleidsmedewerker Ethiek Voetbal Vlaanderen

We willen zelf ook het verschil maken en inzetten op meer diversiteit onder meer op vlak van competenties, leeftijd, geslacht en afkomst. Denk hierbij aan het eigen personeel of de samenstelling van onze verschillende commissies. Daarom worden er binnenkort twee nieuwe onafhankelijke bestuurders aangesteld binnen de Raad van Bestuur van KBVB en zijn er nieuwe leden met diverse achtergronden, zowel mannen als vrouwen, en van verschillende leeftijdsgroepen geïntegreerd in de nationale disciplinaire instanties en in de Licentiecommissie. Ook binnen het bestuur van Voetbal Vlaanderen werden recent nieuwe en aanvullende profielen toegevoegd. Zo streven we ernaar dat iedereen zich in de nabije toekomst vertegenwoordigd voelt binnen de werking.

WE GAAN ALLE MENSEN OP EN ROND HET VELD OPLEIDEN

Om iedereen actief te betrekken bij het nieuwe actieplan zullen we verschillende groepen in het voetbal opleiden. Alle scheidsrechters in amateur- en profvoetbal, jeugdverantwoordelijken, veiligheidsverantwoordelijken en trainers zullen tegen 2024 opgeleid worden over de aanpak van racisme en discriminatie en hoe ze zelf kunnen bijdragen om alle vormen van discriminatie te tackelen. 

WE WILLEN METEN EN INDIEN NODIG BIJSTUREN

Om te weten hoe discriminatie en racisme in het voetbal evolueren, zullen we samenwerken met hogescholen en universiteiten om zo de effecten van het nieuwe actieplan te meten. Zo was vorig jaar al het VUB-onderzoek over discriminatie rond scheidsrechters en loopt er momenteel een onderzoek met de KU Leuven over discriminatie en racisme in het jeugdvoetbal. De resultaten van dit onderzoek worden verwacht eind maart 2021. We beschouwen deze onderzoeken als een must om het actieplan snel en adequaat te kunnen bijsturen waar nodig. 

WE WILLEN VOLDOENDE COMMUNICEREN ROND HET PLAN IN AL ZIJN ASPECTEN

Verder zetten we in op een betere en frequente communicatie. Zo zal het volledige actieplan en de bijhorende onderdelen beschikbaar zijn via onze website. Maar om het actieplan en de vele initiatieven te doen slagen, willen we de hulp inroepen van iedereen in het voetbal: spelers, speelsters, trainers, supporters, vrijwilligers, stewards, scheidsrechters en iedereen die langs het veld of in de kantines vertoeft.

ALS PREVENTIE EN BEWUSTMAKING NIET HELPEN, DAN ZORGEN WE VOOR EEN ADEQUAAT DISCIPLINAIR ORGAAN

Wie ondanks de preventie- en sensibiliseringcampagnes zijn boekje te buiten gaat - als speler, staf- of bestuurslid, official of supporter - krijgt voortaan een disciplinaire sanctie via een nieuw orgaan, de Nationale Kamer voor Discriminatie en Racisme. De Nationale Kamer voor Discriminatie en Racisme bestaat niet alleen uit juristen maar ook uit mensen met expertise rond discriminatie en zal voortaan alle discriminatiezaken in het prof- en amateurvoetbal behandelen.