DE CLUB-API

WAT?

Een aanspreekpersoon integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.‚Äč

WAAROM?

We zien het als voetbalclub als onze verantwoordelijkheid om te waken over bescherming van onze leden. Nog te veel incidenten van grensoverschrijdend gedrag worden niet tijdig opgemerkt en aangepakt. Het is dan ook belangrijk om binnen de club aandacht te hebben voor een cultuur van openheid en veiligheid waar iedereen het gevoel heeft om moeilijke situaties of incidenten van grensoverschrijdend gedrag te kunnen melden.

TAKEN VAN DE CLUB API

De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. De taken van de API zijn:

  • Aanspreekpunt en eerste opvang

  • Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing

  • Preventieactiviteiten en ondersteuning

 

 

 

 

Wil je een berichtje sturen naar onze API?

Deze worden privé behandeld.

 

Onze Club-APIS

Yves Guillemyn

0498 86 67 39

mail@ampfootballbelgium.com

 

 

Wendy De Cock

mail@ampfootballbelgium.com

 

Mark De Cleene

0475 91 77 72

mail@ampfootballbelgium.com